นายกฯ รับทราบการจัดเก็บภาษี ปี 2566 ไตรมาสแรก ได้เกินเป้ากว่า 60,000 ล้านบาท สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเดินหน้าถูกทาง เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กรมสรรพากรรายงานตัวเลขการจัดเก็บภาษี ในระยะเวลา 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง มกราคม 2566 สามารถจัดเก็บภาษีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 60,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมาจากการเก็บภาษีนิติบุคคล และมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก

ขณะที่รายงานของกระทรวงการคลังช่วง 3 เดือน ของไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ เป็นจำนวนถึง 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 13.2% เฉพาะกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากถึง 4.46 แสนล้านบาท เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 10% สะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งจากภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ทำให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า ในปี 2566 ระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 3.8% จากอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก็บภาษี กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ได้ดำเนินการตามแผนนโยบายของรัฐบาล และติดตามสถานการณ์การจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง

ภายในปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลตั้งเป้าการเก็บภาษีไว้ที่ 2.49 ล้านล้านบาท ซึ่งจากปริมาณการเก็บภาษีในไตรมาสแรกที่เกินเป้า คาดว่าในปีนี้ทั้งปีจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ และกรมสรรพากรดำเนินการตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี ให้มีแผนการที่จะเพิ่มการจัดเก็บภาษี โดยการดึงธุรกิจเกิดใหม่หลายๆ ประเภท เช่น การค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ เข้าสู่ระบบภาษี เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งการให้กำชับการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ชื่นชมการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทย

นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยเดินมาถูกทาง และกำลังฟื้นตัว ตลอดจนยินดีที่การจัดเก็บภาษีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 เป็นไปได้ด้วยดี มีตัวเลขการจัดเก็บที่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยภาษีเหล่านี้ จะถูกนำไปพัฒนาประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน และเหมาะสมตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

ติดตามอ่านข่าวเศรษฐกิจได้ที่ stickandtube.com